Pierwsze spotkanie diagnostyczne projektu Wisła wciąga

W dniu 15 grudnia w gościnnych progach Przystań AZS w Toruniu odbyło się spotkanie diagnostyczne dotyczące naszego projektu „Wisła wciąga”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki ponad 20 organizacji i instytucji z nadwiślańskich miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie poprowadziła Pracowania Zrównoważonego Rozwoju PZR, która jest naszym partnerem w tym przedsięwzięciu.
Projekt realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Podobne wpisy