III Warsztaty WIL

W sobotę 22 października 2022 odbyło się trzecie i ostatnie spotkanie warsztatowe uczestników Wiślanych Inicjatyw Lokalnych. Osiem z dziesięciu biorących udział w projekcie organizacji pojawiło się na roboczy dzień w nadwiślańskiej Nieszawie.

W trakcie spotkania uczestnicy prowadzeni przez Krzysztofa i Joannę z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju mieli okazję podsumować i wyrazić swoje opinie na temat dotychczasowego przebiegu projektu “Wisła wciąga”, a także wspólnie zastanowić się, jak może wyglądać dalszy proces budowania środowiska sojuszników Wisły. 

Zgodnie z założeniami projektu i jego harmonogramem obecnie kończymy fazę wsparcia 10 rozproszonych Wiślanych Inicjatyw Lokalnych. Po fazie budowania relacji przechodzimy do fazy zacieśniania współpracy oraz budowania sieci wspólnych działań wzdłuż Wisły w kujawsko-pomorskiem.

Jako początkową płaszczyznę współpracy i narzędzie rozszerzania wiślanej sieci zaproponowaliśmy uczestnikom w porozumieniu z Nadwiślańską Organizacją Turystyczną włączenie się w zapoczątkowany przez Nadwiślańską OT proces budowy wiślanego szlaku turystycznego integrującego miejsca, wydarzenia, ludzi i różne środki lokomocji. Wkrótce zespół koordynujący Projektem zaproponuje bardziej szczegółowy harmonogram pracy Wiślanej Sieci…

Głośno artykułowaną przez uczestników potrzebą była potrzeba silniejszej integracji, na co dzień przecież oddalonych od siebie organizacji. W związku z tym podjęto decyzję, że w ramach Projektu wiosną 2023 odbędzie się wiślany rejs integracyjny dla uczestników, który jednocześnie będzie promował ideę wiślanego szlaku turystycznego.

Na koniec dnia odbyło się odsłonięcie piątej już Wiślanej Inicjatywy Lokalnej, tym razem realizowanej przez Fundację Kapsuła. Inicjatywa ta polegała na wykonaniu muralu o tematyce wiślanej na ścianie budynku widocznej od strony Wisły. Malowidło łączy wątki przyrodnicze, historyczne oraz symboliczne. Odsłonięcie uświetniły okolicznościowe przemowy organizatorów, władz Nieszawy, lokalnego poety. Zgromadzeni goście i mieszkańcy Nieszawy mogli posilić się bigosem z łososia nawiązującym do rybackiej świetności miasta oraz utraconego bogactwa Wisły.
Podczas uroczystego odsłonięcia muralu, na nieszawskim nabrzeżu pojawił się również pan Maciej Marjański, lokalny nauczyciel i pedagog, który jest opiekunem Szkolnego Koła Ligii Morskiej i Rzecznej i odcztał swój wiersz „Wiślana”.  Wiślana to postać z baśni Jerzego Zyglarskiego ” O rybaku i  Wiślanie” –  być może to właśnie jej postać przedstawiona została na nieszawskim muralu.

Czy Wiślana Bogini przedstawiona na nieszawskiej ścianie zdoła skutecznie wesprzeć nas w staraniach o powrót ryb wędrownych do Wisły…?

Dziękujemy uczestnikom Projektu za zaangażowanie, mieszkańcom Nieszawy za przybycie na wydarzenie, a burmistrzowi Nieszawy, panu Przemysławowi Jankowskiemu za udostępnienie sali.

W ramach projektu Wisła wciąga wsparto jak dotąd następujące Wiślane Inicjatywy Lokalne:

“Co z tą Wisłą Fordonie?” – Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, 

“Śniadanie u Mennonitów” – Stowarzyszenie Czyż-NIE z Czernikowa, 

“Piknik przyrodniczy w Silnie” – Stowarzyszenie Nasze Silno, 

“Spacer po lasach łęgowych i koncert zespołu POLA” – Fundacja Zielone Kujawy,

“Mural wiślany Bogini Wisła” – Fundacja Kapsuła.

Podobne wpisy