Prezentacja ideii „Wiślanej ścieżki przyrodniczo – historycznej” na VII Wiślanym Festynie Przyrodniczym w Silnie

18 września nad brzegiem Wisły w Silnie podczas VII Festynu przyrodniczego Stowarzyszenie Nasze Silno przygotowało stoisko informacyjne poświęcone „Wiślanej ścieżce przyrodniczo – historycznej”. Planowana ścieżka rozpoczynać ma się naprzeciw ujścia rzeki Tążyny do Wisły a kończyć przy punkcie widokowym (na prawym brzegu Wisły) w Silnie. Na trasie ścieżki znajdują się istotne dla lokalnej historii miejsca ściśle powiązane z Wisłą, takie jak dawna komora celna, czy miejsce w którym znajdował się maszt sygnalizacyjny (krzyżulec). Planowana ścieżka posiada również ciekawe walory przyrodnicze, będąc siedliskiem chronionych gatunków flory i fauny. Stowarzyszenie „Nasze Silno” w ramach projektu #Wisła Wciąga zamierza opisać, oraz oznaczyć wymienione  miejsca cenne przyrodniczo i historycznie. W planach jest również wznowienie publikacji poświęconej szkutnikowi Ernestowi Stoyke z Silna zatytułowanej „Sileńska krypa”.

Podobne wpisy