PROJEKT WISŁA WCIĄGA
Fundacja Wolna Wisła
“Wisła wciąga” to projekt nakierowany na budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmocnienie i rozwój działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców, instytucje na rzecz i wokół Wisły na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt jest realizowany od listopada 2021 do lipca 2023.
W ramach projektu:
Wspólna wymiana doświadczeń i stworzone ramy współpracy pozwolą na wypracowanie długofalowych i międzyinstytucjonalnych działań na rzecz i wokół Wisły. Zależy nam również na znalezieniu wspólnej platformy działania na rzecz Wisły, mimo czasem odmiennych przekonań dotyczących jej zagospodarowania.
PARTNERZY PROJEKTU:
Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Vefsna Regionalpark

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG..

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
PROJEKTU WISŁA WCIĄGA
ARCHIWUM
PROJEKTU WISŁA WCIĄGA
Adres
ul. Rybaki 38, Toruń
Telefon kontaktowy
56 639 9778
E-mail
fundacja@wolnawisla.pl
Numer KRS
0000723767
Konto bankowe
90 2530 0008 2030 1035 5844 0001