Wiślany mural w Nieszawie

Fundacja KAPSUŁA zaprasza serdecznie mieszkańców Nieszawy i okolic, sympatyków Wisły, turystów i przyjezdnych, fanów sztuki wielkiego formatu i oczywiście wszystkie zainteresowane osoby na uroczystość odsłonięcia muralu BOGINI WISŁA, która odbędzie się przy elewacji dawnego szaletu miejskiego przy ul. Bulwary 500-lecia 22 w Nieszawie dnia 22 października (sobota) o godzinie 15.00. W PROGRAMIE:
1. Wystąpienia:
• Justyna Kacprzak (prezes Kapsuły): wprowadzenie i kilka słów o „wiślanych” ptakach;
• Andrzej PoProstu (artysta, autor ilustracji i muralu): geneza i znaczenie muralu, ciekawostki;
• Dr Artur Trapszyc (etnograf, archeolog, starszy kustosz Muzeum Etnograficznego w Toruniu): Mini – wykład „Rybackie (i nie tylko) ciekawostki z życia dawnych Nieszawiaków”.
2. KONKURS z nagrodami dla uczestników wydarzenia.
3. Możliwość wzięcia udziału w niecodziennym, artystycznym „ZDARZENIU – NIESPODZIANCE”!
Mural i towarzyszące mu wydarzenia są tzw. Wiślaną Inicjatywą Lokalną realizowaną w ramach projektu WISŁA WCIĄGA, realizowanemu dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przez @Fundację Wolna Wisła w partnerstwie z @Pracownią Zrównoważonego Rozwoju.
Projekt “Wisła wciąga” stawia sobie za cel zbudowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmocnienie i rozwój działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców, instytucje na rzecz i wokół Wisły na odcinku województwa kujawsko – pomorskiego.
Z a p r a s z a m y S e r d e c z n i e ! ! !

Podobne wpisy