Wisła wciąga

ogród

“Wisła wciąga” to projekt nakierowany na budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmocnienie i rozwój działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców, instytucje na rzecz i wokół Wisły na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt jest realizowany od listopada 2021 do lipca 2023.

W ramach projektu:

- Wesprzemy 10 lokalnych inicjatyw nakierowanych na działania wokół tematu Wisły albo bezpośrednio w okolicy rzeki. Zgłoszone inicjatywy mogą liczyć na wsparcie organizacyjne, merytoryczne, a nawet materialne! Nasi eksperci pomogą przygotować lokalne inicjatywy i zaangażować w ich realizację lokalną społeczność. Dzięki wsparciu finansowemu Active Citizens Fund pokryjemy część wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem inicjatyw.

- Reprezentanci zgłoszonych inicjatyw zostaną zaproszeni do współtworzenia wiślanego forum, które zintegruje środowisko sympatyków Wisły i pozwoli wspólnie zabierać głos w sprawach dotyczących rzeki oraz ułatwi podejmowanie działań w przyszłości.

- Zorganizujemy debaty publiczne poświęcone tym wiślanym tematom, które najwyraźniej zarysują się w toku trwania projektu.

- Trójka najaktywniejszych uczestników projektu zostanie zaproszona do wzięcia udziału w kilkudniowej wizycie studyjnej nad rzeką Vefsna (Norwegia), gdzie lokalna społeczność aktywnie rozwija turystykę, wędkarstwo oraz dziedzictwo kulturowe związane z rzeką.

szkutnia

Wspólna wymiana doświadczeń i stworzone ramy współpracy pozwolą na wypracowanie długofalowych i międzyinstytucjonalnych działań na rzecz i wokół Wisły. Zależy nam również na znalezieniu wspólnej platformy działania na rzecz Wisły, mimo czasem odmiennych przekonań dotyczących jej zagospodarowania.Wszystkich, którzy wspierają integrację ludzi wokół Wisły lub chcą być częścią projektu, prosimy o wypełnienie ankiety diagnostycznej, która pozwoli nam lepiej przeprowadzić projekt:

formularz ankiety - kliknijPartnerzy: Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Vefsna Regionalpark.Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


powrót do strony głównej