Wybór uczestników Wiślanych Inicjatyw Lokalnych

Wybór uczestników Wiślanych Inicjatyw Lokalnych

Drodzy Wiślacy, Drogie Wiślaczki! 22 marca odbyło się posiedzenie naszego zespołu projektowego w celu dokonania wyboru uczestników działania Wiślane Inicjatywy Lokalne spośród nadesłanych zgłoszeń. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wpłynęło aż 18 zgłoszeń, co dowodzi budzącej się aktywności nad Wisłą. W posiedzeniu wzięło udział po dwóch reprezentantów Fundacji Wolna Wisła i PZR (Pracowni Zrównoważonego Rozwoju) – Jakub Gołębiewski, Artur Kokorzycki, Krzysztof Ślebioda,…

Drugie spotkanie diagnostyczne projektu Wisła wciąga (online)

Drugie spotkanie diagnostyczne projektu Wisła wciąga (online)

13 stycznia w ramach projektu „Wisła wciąga” odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne – tym razem w wersji online prowadzone w partnerstwie PZR. Celem warsztatów było wzajemne poznanie osób, instytucji i podmiotów działających wokół kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły. Uczestniczki i uczestnicy spotkania wspólnie pracowali nad diagnozą problemów i potencjałów kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły w zakresie turystyki i rekreacji, środowiska, kultury i społeczeństwa oraz współpracy. Spotkanie było okazją do nawiązania relacji,…

Pierwsze spotkanie diagnostyczne projektu Wisła wciąga

Pierwsze spotkanie diagnostyczne projektu Wisła wciąga

W dniu 15 grudnia w gościnnych progach Przystań AZS w Toruniu odbyło się spotkanie diagnostyczne dotyczące naszego projektu „Wisła wciąga”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki ponad 20 organizacji i instytucji z nadwiślańskich miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie poprowadziła Pracowania Zrównoważonego Rozwoju PZR, która jest naszym partnerem w tym przedsięwzięciu. Projekt realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy…

Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu Wisła wciąga

Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu Wisła wciąga

Od samego początku naszej działalności obserwujemy, jak silnie Wisła motywuje wiele osób do działania i jak nieoczekiwanie meandrują rzeczne przyjaźnie i kontakty. Chcąc wspomóc lokalne inicjatywy wiślane i zacieśnić wiślane kontakty w woj. kujawsko-pomorskim napisaliśmy projekt WISŁA WCIĄGA, który uzyskał dofinansowanie programu Aktywni Obywatele.