Relacja z wizyty studyjnej w regionie rzeki Vefsna.
|

Relacja z wizyty studyjnej w regionie rzeki Vefsna.

Autorem poniższej relacji jest Maciej Kamiński – koordynator zespołu do spraw Wisły w Gminie Obrowo. Gmina Obrowo jest jednym z uczestników projektu Wisła wciąga.    W dniach 26.08-2.09 przedstawiciel gminy Obrowo wziął udział w wizycie studyjnej w Norwegii. Wizyta była kolejną częścią projektu Wisła wciąga! Wraz z reprezentantami fundacji Wolna Wisła – lidera i pomysłodawcy projektu, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju – partnera wspierającego oraz Lokalnej…