Debata -Rozwój turystyki wiślanej a rozwój lokalny

Debata -Rozwój turystyki wiślanej a rozwój lokalny

W dniu 25 października 2023 odbyła się Debata – Rozwój turystyki wiślanej a rozwój lokalny. Podsumowująca dwuletnie działania w projekcie #Wisła wciąga! , który stopniowo dobiega końca.Różnorodność gości przybyłych na debatę i wciągniętych w orbitę projektu dowodzi, że poczyniliśmy wyraźny krok w stronę budowania sieci sojuszników Wisły w woj. Kuj-pom, co było głównym celem projektu. Co raz lepiej rozumiemy wielość zagadnień, szans i wyzwań, które stwarza wiślany rozwój.Dziękujemy…

III warsztaty Sieci Szlaku Wisły – rejs z Torunia do Fordonu

III warsztaty Sieci Szlaku Wisły – rejs z Torunia do Fordonu

W dniu 18 sierpnia 2023 wspólnie z Pracownia Zrównoważonego Rozwoju – PZRprzeprowadziliśmy III warsztaty Sieci Szlaku Wisły. Zaprezentowaliśmy wstępną wersję Misji i Wizji Szlaku Wisły, a także opracowaliśmy konkretne sposoby wdrożenia usług na Szlaku.Na jesieni widzimy się znów…Projekt Wisła wciąga realizowany jest przy wsparciu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Fundusze norweskie i EOGDziękujemy Piotrowi ze Szlaku Niech Cię Zakole za poczęstunek.

Warsztaty konsultacyjne Szlaku Wisły

Warsztaty konsultacyjne Szlaku Wisły

Zgodnie z założeniami projektu, po etapie „rozgrzewki”, a więc wsparciu kilku rozproszonych Wiślanych Inicjatyw Lokalnych, nadszedł czas bardziej intensywnego sieciowania podmiotów zainteresowanych Wisłą. Na tym etapie chcemy doprowadzić do współpracy różnych podmiotów i organizacji. Za platformę współpracy przyjęliśmy formułę pracy wokół idei Szlaku Wisły. Szlak Wisły to zaproponowany przez Nadwiślańską Organizację Turystyczną zintegrowany produkt turystyczny, który w przyszłości może obejmować zarówno usługi komercyjne, jak i wydarzenia społeczne, a także…

Koncert zespołu POLA i spacer po lesie łęgowym z Zielonymi Kujawami

Koncert zespołu POLA i spacer po lesie łęgowym z Zielonymi Kujawami

11 września z inicjatywy Stowarzyszenia Zielone Kujawy w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie odbył się koncert zespołu POLA.  Wydarzenie poprzedził spacerem po lesie deszcowym, czyli nadwiślańskim łęgu w Nieszawie. To jedno z działań realizowanych w ramach Wiślanych Inicjatyw Lokalnych, będących częścią projektu Wisła Wciąga. Projekt  realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Poniżej, krótka…

III Warsztaty WIL

III Warsztaty WIL

W sobotę 22 października 2022 odbyło się trzecie i ostatnie spotkanie warsztatowe uczestników Wiślanych Inicjatyw Lokalnych. Osiem z dziesięciu biorących udział w projekcie organizacji pojawiło się na roboczy dzień w nadwiślańskiej Nieszawie. W trakcie spotkania uczestnicy prowadzeni przez Krzysztofa i Joannę z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju mieli okazję podsumować i wyrazić swoje opinie na temat dotychczasowego przebiegu projektu “Wisła wciąga”, a także wspólnie zastanowić się, jak może wyglądać dalszy…

Prezentacja ideii „Wiślanej ścieżki przyrodniczo – historycznej” na VII Wiślanym Festynie Przyrodniczym w Silnie

Prezentacja ideii „Wiślanej ścieżki przyrodniczo – historycznej” na VII Wiślanym Festynie Przyrodniczym w Silnie

18 września nad brzegiem Wisły w Silnie podczas VII Festynu przyrodniczego Stowarzyszenie Nasze Silno przygotowało stoisko informacyjne poświęcone „Wiślanej ścieżce przyrodniczo – historycznej”. Planowana ścieżka rozpoczynać ma się naprzeciw ujścia rzeki Tążyny do Wisły a kończyć przy punkcie widokowym (na prawym brzegu Wisły) w Silnie. Na trasie ścieżki znajdują się istotne dla lokalnej historii miejsca ściśle powiązane z Wisłą, takie jak dawna komora celna,…

Wiślana ścieżka przyrodniczo – historyczna w Silnie.
|

Wiślana ścieżka przyrodniczo – historyczna w Silnie.

17 września o godz. 14:00 podczas VII Wiślanego Festynu Przyrodniczego, który odbędzie się w Silnie przy ul. Widokowej (punkt widokowy nad Wisłą) Stowarzyszenie Nasze Silno w ramach projektu Wisła Wciąga przygotuje stoisko, na którym zbierać będzie informacje historyczne o obiektach usytuowanych wokół dawnej komory celnej, oraz innych obiektach związanych z Wisłą. Już dziś członkowie stowarzyszenia poszukują wszelkich informacji i starych fotografii, szczególnie dotyczących: – dawnej komory celnej -zatoki…

Relacja z wizyty studyjnej w regionie rzeki Vefsna.
|

Relacja z wizyty studyjnej w regionie rzeki Vefsna.

Autorem poniższej relacji jest Maciej Kamiński – koordynator zespołu do spraw Wisły w Gminie Obrowo. Gmina Obrowo jest jednym z uczestników projektu Wisła wciąga.    W dniach 26.08-2.09 przedstawiciel gminy Obrowo wziął udział w wizycie studyjnej w Norwegii. Wizyta była kolejną częścią projektu Wisła wciąga! Wraz z reprezentantami fundacji Wolna Wisła – lidera i pomysłodawcy projektu, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju – partnera wspierającego oraz Lokalnej…

Zróbmy śpiewająco śniadanie mennonickie

Zróbmy śpiewająco śniadanie mennonickie

W dniu 14 sierpnia nad brzegiem Wisły we Włęczu z inicjatywy Stowarzyszenia CZYŻ – NIE odbyłoreni się wydarzenie, które przyciągnęło nad Wisłę licznych mieszkańców gminy Czernikowo, a zapewne i sąsiedniej gminy Obrowo. Data została wybrana nieprzypadkowo, bo właśnie 14 sierpnia przepływała Wisłą flota tradycyjnych łodzi drewnianych biorąca udział w Festiwalu Wisły.Załogi flisackich łodzi, oraz przybyli goście i mieszkańcy zostali ugoszczeni tradycyjnym mennonickim śniadaniem. Biesiadowaniu towrzyszyły również wspólne…

Wisła wciąga na Festiwalu Wisły

Wisła wciąga na Festiwalu Wisły

W dniach 12-15 sierpnia po raz 6 odbył się Festiwal Wisły – coroczne spotkanie miłośników tradycyjnych łodzi rzecznych.  Działania Fundacji Wolna Wisła oraz Pracowni ZrównoważonegoRozwoju stały się istotnym i docenionym przez publiczność elementem festiwalowego programu. W pierwszych dniach Festiwalu Wisły nasze projektowe stanowisko z 6 metrowym namiotem powstało we Włocławku w sąsiedztwie Przystani nad Wisłą oraz na wiślanej wyspie tuż za mostem drogowym. Oprócz funckcji informacyjnej dotyczącej…