Debata -Rozwój turystyki wiślanej a rozwój lokalny

W dniu 25 października 2023 odbyła się Debata – Rozwój turystyki wiślanej a rozwój lokalny. Podsumowująca dwuletnie działania w projekcie #Wisła wciąga! , który stopniowo dobiega końca.
Różnorodność gości przybyłych na debatę i wciągniętych w orbitę projektu dowodzi, że poczyniliśmy wyraźny krok w stronę budowania sieci sojuszników Wisły w woj. Kuj-pom, co było głównym celem projektu. Co raz lepiej rozumiemy wielość zagadnień, szans i wyzwań, które stwarza wiślany rozwój.
Dziękujemy Wszystkim za udział i wkład.
 

Podobne wpisy