Warsztaty konsultacyjne Szlaku Wisły – cz. II, Toruń 12.04

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Wisła wciąga” Fundacja Wolna Wisła oraz Pracownia Zrównoważonego Rozwoju wspierają budowę sieci wiślanych podmiotów współpracujących wokół Szlaku Wisły – zintegrowanego produktu turystycznego zainicjowanego przez Nadwiślańską Organizację Turystyczną. Szlak Wisły ma potencjał dynamicznego rozwoju turystyki, a przez to rozwoju obszarów położonych wzdłuż Wisły w oparciu o jej zasoby przyrodnicze i kulturowe. Naszym działaniem chcemy wspierać możliwość zrównoważonego czerpania z tych zasobów oraz ich ochrony.

Aby uruchomienie Szlaku Wisły stało się możliwe, potrzebne są m. in. fundusze na inwestycje w infrastrukturę, promocję, ochronę środowiska i edukację oraz działania animacyjne. Obecnie w naszym województwie dobiegają końca prace nad Lokalnymi Strategiami Rozwoju, które wyznaczają cele wydatkowania znacznych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wspólnej Polityki Rolnej do roku 2027.

Zapraszamy Państwa na II warsztaty konsultacyjne Szlaku Wisły, podczas których chcemy wspólnie zastanowić się, jak wzbudzić efekt synergii pomiędzy strategią rozwoju Szlaku Wisły, a Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Chcemy umożliwić lokalnym społecznościom włączyć się w sieć atrakcji na Szlaku Wisły i czerpać z tego produktu.

Działamy w sposób skoordynowany, a udział w spotkaniu potwierdzili:
Pani Beata Sawińska, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej
reprezentacja Wydziału RLKS w Urzędzie Marszałkowskim
Pan Marcin Karasiński, wiceprezes Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej, koordynator Szlaku Wisły

Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 kwietnia w godzinach 12-15, w bibliotece (parter) Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
Będziemy na Państwa oczekiwali z filiżanką kawy już od godziny 11:30.
Z wiślanym pozdrowieniem,
Jakub Gołębiewski
prezes Fundacji Wolna Wisła

Podobne wpisy