Co z tą Wisłą w Fordonie

11 czerwca odbyło się  I Bydgoskie Forum Wiślane, podczas któregoomówiono wiele aspektów rozwoju Fordonu w oparciu o  nadwiślańskie położenie tego kilkusetletniego misata (obecnie dzielnicy Bydgoszczy).
 Udział w forum wzięli:
 A.Rembowicz-Dziekciowska Dyrektor MPU,
 M.Karasiński Nadwiślańska Organizacja Turystyczna, M.Gust Dyrektor ZDMiKP oraz M. Sztybel Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, R. Prętki Prezes SMSF,  W.Kołybski Dyrektor Wody Polskie Toruń
Prowadzenie spotkania H.Rzadkosz-Florkowska.
Nie mogło również zabraknąć rejsów  z przewodnikiem po fordońskiej Wiśle – tym razem na flagowej jednostce Festiwalu Wisły – nasucie „Copernicus”.
Wydarzenie było częścią projektu „Co z tą Wisłą w Fordonie” realizowanego w ramach „Wiślanych Inicjatyw Lokalnych” przy projekcie Wisła Wciąga.
Projekt Wisła Wciąga realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG..

poniżej zapis wideo z I Forum Wiślanego w Bydgoszczy

Podobne wpisy