III warsztaty Sieci Szlaku Wisły – rejs z Torunia do Fordonu

W dniu 18 sierpnia 2023 wspólnie z Pracownia Zrównoważonego Rozwoju – PZR
przeprowadziliśmy III warsztaty Sieci Szlaku Wisły. Zaprezentowaliśmy wstępną wersję Misji i Wizji Szlaku Wisły, a także opracowaliśmy konkretne sposoby wdrożenia usług na Szlaku.
Na jesieni widzimy się znów…
Projekt Wisła wciąga realizowany jest przy wsparciu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Fundusze norweskie i EOG
Dziękujemy Piotrowi ze Szlaku Niech Cię Zakole za poczęstunek.

Podobne wpisy