Śniadanie u Mennonitów

Śniadanie u Mennonitów

Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu CZYŻ-NIE, biorące udział w projekcie „Wisła Wciąga” 14 sierpnia o godz. 11 we Włęczu nad brzegiem Wisły przygotowuje wydarzenie, które przyciągnie nad Wisłę licznych mieszkańców gminy Czernikowo, a zapewne i sąsiedniej gminy Obrowo. „Chcemy przyciągnąć ludzi nad Wisłę w sierpniu. Doskonałą okazją do przybliżenia mieszkańcom wiślanych tradycji jest festiwal łodzi tradycyjnych – Festiwal Wisły. Chcemy pozyskać pieniądze na produkty na poczęstunek…

Pleciemy płoty i wianki we Włęczu

Pleciemy płoty i wianki we Włęczu

24 czerwca z inicjatywy Czernikowskiego Stowarzyszenia Czyż -Nie w ramach Wiślanych Inicjatyw Lokalnych odbyły się warsztaty plecenia i budowania płotu wiklinowego na cmentarzu we Włęczu. Spotkanie połączone z gawędą na temat kultury wiślanej oraz olenderskiej. Nie mogło zabraknąć ogniska, wspólnych śpiewów i poczętunku. Osoba która upletła najpiękniejszy wianek otrzymała statułetkę Słowiańskiego Raroga.  

Co z tą Wisłą w Fordonie

Co z tą Wisłą w Fordonie

11 czerwca odbyło się  I Bydgoskie Forum Wiślane, podczas któregoomówiono wiele aspektów rozwoju Fordonu w oparciu o  nadwiślańskie położenie tego kilkusetletniego misata (obecnie dzielnicy Bydgoszczy). Udział w forum wzięli: A.Rembowicz-Dziekciowska Dyrektor MPU, M.Karasiński Nadwiślańska Organizacja Turystyczna, M.Gust Dyrektor ZDMiKP oraz M. Sztybel Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, R. Prętki Prezes SMSF,  W.Kołybski Dyrektor Wody Polskie ToruńProwadzenie spotkania H.Rzadkosz-Florkowska. Nie mogło również zabraknąć rejsów …

Drugie spotkanie warsztatowe Wiślanych Inicjatyw Lokalnych

Drugie spotkanie warsztatowe Wiślanych Inicjatyw Lokalnych

14 maja odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe w ramach wsparcia Wiślanych Inicjatyw Lokalnych. Tym razem spotkaliśmy się w świetlicy gminnej przy budynku Urzędu Gminy Obrowo (Gmina Obrowo jest inicjatorem jednej z Wiślanych Inicjatyw Lokalnych).Razem z dziewięcioma grupami projektowymi, gdzie rozmawialiśmy o komunikacji i zaangażowaniu w projektach społecznych, inspirowaliśmy się Akcją Modraszek Kolektyw Grupa Siostry Rzeki i pracowaliśmy nad działaniami Wiślanych Projektów. Znaleźliśmy też czas…

Pierwsze spotkanie warsztatowe Wiślanych Inicjatyw Lokalnych

Pierwsze spotkanie warsztatowe Wiślanych Inicjatyw Lokalnych

W sobotę 2 kwietnia 2022 odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe członków „Wiślanych Inicjatyw Lokalnych” – poddziałania w projekcie #WisłaWciąga . Przybyły wszystkie zakwalifikowane zespoły. Celem warsztatów, które zorganizowaliśmy wraz z ekipą PZR było wzajemne poznanie się grup inicjatywnych, a także nauka formułowania problemów oraz działań w inicjatywach społecznych. Podczas warsztatów panowała entuzjastyczna atmosfera i zostało podjęte pierwsze wspólne symboliczne wiślane działanie –…

Wybór uczestników Wiślanych Inicjatyw Lokalnych

Wybór uczestników Wiślanych Inicjatyw Lokalnych

Drodzy Wiślacy, Drogie Wiślaczki! 22 marca odbyło się posiedzenie naszego zespołu projektowego w celu dokonania wyboru uczestników działania Wiślane Inicjatywy Lokalne spośród nadesłanych zgłoszeń. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wpłynęło aż 18 zgłoszeń, co dowodzi budzącej się aktywności nad Wisłą. W posiedzeniu wzięło udział po dwóch reprezentantów Fundacji Wolna Wisła i PZR (Pracowni Zrównoważonego Rozwoju) – Jakub Gołębiewski, Artur Kokorzycki, Krzysztof Ślebioda,…

Drugie spotkanie diagnostyczne projektu Wisła wciąga (online)

Drugie spotkanie diagnostyczne projektu Wisła wciąga (online)

13 stycznia w ramach projektu „Wisła wciąga” odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne – tym razem w wersji online prowadzone w partnerstwie PZR. Celem warsztatów było wzajemne poznanie osób, instytucji i podmiotów działających wokół kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły. Uczestniczki i uczestnicy spotkania wspólnie pracowali nad diagnozą problemów i potencjałów kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły w zakresie turystyki i rekreacji, środowiska, kultury i społeczeństwa oraz współpracy. Spotkanie było okazją do nawiązania relacji,…

Pierwsze spotkanie diagnostyczne projektu Wisła wciąga

Pierwsze spotkanie diagnostyczne projektu Wisła wciąga

W dniu 15 grudnia w gościnnych progach Przystań AZS w Toruniu odbyło się spotkanie diagnostyczne dotyczące naszego projektu „Wisła wciąga”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki ponad 20 organizacji i instytucji z nadwiślańskich miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie poprowadziła Pracowania Zrównoważonego Rozwoju PZR, która jest naszym partnerem w tym przedsięwzięciu. Projekt realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy…

Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu Wisła wciąga

Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu Wisła wciąga

Od samego początku naszej działalności obserwujemy, jak silnie Wisła motywuje wiele osób do działania i jak nieoczekiwanie meandrują rzeczne przyjaźnie i kontakty. Chcąc wspomóc lokalne inicjatywy wiślane i zacieśnić wiślane kontakty w woj. kujawsko-pomorskim napisaliśmy projekt WISŁA WCIĄGA, który uzyskał dofinansowanie programu Aktywni Obywatele.